Senarai Biro KanWork

SENARAI BIRO KanWork 

 


Terdapat lapan (8) biro di bawah Persatuan Kanser Network Selangor dan Wilayah Persekutuan (KanWork). Biro-biro tersebut adalah:

 


1.    Biro Pendidikan
2.    Biro Pembangunan Bahan Pendidikan
3.    Biro Kesedaran Awam
4.    Biro Publisiti dan Komunikasi
5.    Biro Sokongan dan Lawatan Pesakit
6.    Biro Sosial dan Kebajikan Ahli
7.    Biro Penjanaan Dana
8.    Biro Pembangunan Organisasi dan Sukarelawan