Peer Support

Tahun 2019

SERI KEMBANGAN, 26 Januari 2019Persatuan Kanser KanWork. Satu sesi peer support telah dijalankan untuk pesakit, survivor serta penjaga (carer) berkongsi pengalaman menghadapi cabaran kanser serta mendapat sokongan emosi dan psikologi. Empat belas orang peserta telah menghadiri sesi yang dimoderat oleh Dr. Meriam Omar Din, seorang kaunselor berpengalaman. Senaman ringan turut diadakan sebelum sesi peer support bermula. Peer Support KanWork seterusnya akan diadakan pada 3 Ogos 2019.